DU LỊCH ĐÔNG NAM Á

BANGKOK - PATTAYA

Thời gian:

Giá : 5.990.000 VNĐ

SINGAPORE - MALAYSIA

Thời gian:

Giá : 10.990.000 VNĐ

CAMBODIA - SIEMREAP - PHNOMPENH

Thời gian:

Giá : 3.990.000 VNĐ

LÀO - MIỀN ĐẤT TRIỆU VOI

Thời gian:

Giá : 5.190.000 VNĐ

SINGAPORE - AIRSHOW 2018

Thời gian:

Giá : 11.800.000 VNĐ

CTY TNHH TM - DV VÀ DU LỊCH VIỆT TA