chi tiết Tour

  • HONG KONG

  • Giá : 13.990.000 VNĐ
  • Thời gian : 4 Ngày 3 đêm
  • Ngày khởi hành : Tháng 10 -11 - 12/2019
  • Nơi khởi hành : TP.HCM
  • Lượt Xem : 0
  • Mô tả: HONG KONG, DAI NHI SON HONG KONG, DU LICH HONG KONG
Thông tin liên hệ